Välkommen till Carlgrens El

– din elektriker i Falun

Carlgrens El:s affärside är enkel, det handlar om vissa grundläggande principer som är grunden för företagets verksamhet. Företaget skall vara heltäckande i att sälja installationer och material inom elbranschen.

Kunderna skall vara alla som har behov av företagets tjänster såväl stora som små. Kunskap och kompetens som krävs för att svara upp mot dagens ökande krav, servicen skall vara hög, leveranstiden skall vara planerad och ingen kund ska behöva lida på grund av brist av material eller tid.

Elföretag Falun

INSTALLATIONER

SERVICE

LARM