Om Carlgrens El

Carlgrens EL har allt sedan företaget bildades 1932 varit ett familjeföretag. Nu är det anrika Faluföretaget inne på tredje generationen Carlgren. Det började med August Einar Carlgren som startade företaget 1932 på Åsgatan.

Under dessa år har man genomfört flera stora projekt, bland annat Skid-VM 1954, 74 och 1993 i Falun där man var med på ett hörn.

Det var 1952 som CARLGRENS EL enskilda firma ombildades till CARLGRENS ELEKTRISKA AB. Där målsättningen och affärsiden alltid varit densamma: Det lilla företaget med de stora resurserna.

Carlgrens El har under åren gått ifrån att ha ett tiotal anställda till 25 anställda.

Vår affärsidé

Carlgrens El är ett företag vars affärside syftar på att man inom electricietet ska vara heltäckande i att sälja installationer och material.

Företagets kunder skall vara alla som har behov av företagets tjänster, såväl stora som små. Företaget skall alltid ha den kunskap och kompetens som krävs för att kunna svara upp mot dagens ökande krav.

Företagets service skall vara hög. Leveranstiderna skall vara väl planerade och vid akuta fall skall ingen kund behöva lida p.g.a brist av material eller tid.

CARLGRENS EL AB skall vara det lilla företaget med dom stora resurserna.

För att möta kundernas behov utbildas regelbundet både arbetsledare och personal. Informationen och öppenhet anses också vara viktig, för att skapa trygghet och trivsel på företaget.

Organisationen CARLGRENS EL AB har efter behoven, vuxit sig fram av sig själv. Medarbetarna vet sina arbetsuppgifter och några problem med arbetsfördelningen existerar inte. Beredskap och kompetens, för att fylla upp luckor vid eventuell frånvaro finns.

Dygnet runt-

JOUR

Telefon: 023-260 40

KONTAKTA OSS