Tjänster

Vi på Carlgrens El utför en rad olika tjänster, bl a:

  • Elinstallation
  • Styrel
  • Brand och inbrottslarm
  • Passage
  • Data/IT(nätverk)
  • Vitvaruinstallation och service
  • Carlgrens El hyr även ut lägenheter i Elsborg och Nybroområdet i Falun.

El distribution, montering och försäljning av elektriska material är idag, som i de flesta andra länder, stark reglerat, kontrollerat och standardiserat. Av myndigheterna krävs det behörighet för att över huvudtaget hantera dessa material. Därför är det svårt att skaffa sig en egen profil gentemot branschen eller produkter.

Vid inköp för leverans till kund ska vi välja miljövänliga alternativ där sådana material finns att tillgå, om pris och funktion är likvärdigt. I första hand ska inköpen ske från leverantörer som infört eller påbörjat införandet av miljöledningssystem. Vid inköp av kemikalie produkter som inte tidigare har använts ska miljösamordnaren rådfrågas.

Installera brandlarm / Larminstallationer

Dygnet runt-

JOUR

Telefon: 023-260 40

KONTAKTA OSS